Leczenie stopy cukrzycowej

Cukrzyca
jest chorobą przewlekłą związaną z nieprawidłowym, podwyższonym poziomem cukru we krwi, nazywanym hiperglikemią. Utrzymująca się, przetrwała hiperglikemia prowadzi do rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy, czyli uszkodzenia narządów w organiźmie, a w szczególności oczu, włókien nerwowych obowodowych, nerek oraz serca i naczyń krwionośnych.
Zaburzenia funkcjonowania nerwów obwodowych, czyli polineuropatia obwodowa, wraz z upośledzonym ukrwieniem kończyny dolnej, spowodowanym głównie chorobą naczyń obwodowych w wyniku miażdżycy, której wystąpieniu sprzyja cukrzyca, mogą prowadzić do rozwoju zespołu stopy cukrzycowej, nazywanego czasem po prostu stopą cukrzycową. Stopa cukrzycowa to uszkodzenie wszystkich jej struktur, najczęsciej wspóistniejące z trudno gojącą się raną (owrzodzeniem), zakażeniem a nawet martwicą tkanek stopy. Szczególnym rodzajem stopy cukrzycowej jest stopa Charcota (neuroosteoartropatia Charcota), czyli obrzęk, zaczerwienienie, ocieplenie, a w dlaszym toku nieleczonej choroby, trwała deformacja stopy powstała w wyniku zniszczenia kości, stawów oraz pozostałych tkanek stopy.
Nieleczona stopa cukrzycowa  wiąże się niestety z dużym ryzykiem amputacji kończyny dolnej, dlatego kompleksowe leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej. Zarówno zespół stopy cukrzycowej jak i  współistnienie innych przewlekłych i zaawansowanych  powikłań cukrzycy może znacząco pogarszać jakość życia, stąd zasadnicza rola profilaktyki. Stopie cukrzycowej oraz innym przewlekłym powikłaniom curzycy można jednak zapobiegać!
W ośrodku NOVA stosujemy zarówno tzw. standardowe jak i nowoczesne metody leczenia stopy cukrzycowej, których skuteczność jest poparta wynikami badań naukowych (Evidence Based Medicine - EBM, jest to tzw. medycyna oparta na faktach), w tym między innymi:
  • zaawansowane metody odciążenia stopy z użyciem łuski pełnokontaktowej (Total Contact Cast – TCC) oraz łuski częściowej (Scotch Cast - SC)
  • opatrunki podciśnieniowe (negative pressure wound therapy - NPWT, określane także jako 'vacum assisted clossure' - VAC)
  • larwoterapię (z użyciem czerwi Phenicia Sericata, zwaną także 'maggot' lub 'larval' theraphy)
Diagnostyka i leczenie
Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty, jeżeli jest to konieczne, wykonywane jest badanie w kierunku polineuropatii obowodowej, kontrolowane jest ukrwienie stopy i współistnienie jej infekcji, co pozwala na zdiagnozowanie przyczyny wystąpienia owrzodzenia.  Oceniany jest również stan wyrównania metabolicznego cukrzycy i w razie konieczności modyfikowany model jej leczenia. Jeżeli nie ma przeciwskazań, to już w czasie pierwszej wizyty wykonywane jest wstępne opracowanie rany. U diabetyków bez owrzodzenia na stopie oceniane jest ryzyka jego wystąpienia. Przeprowadzane jest również szczegółowe szkolenie z zakresu pielęlegnacji rany lub/i profilaktyki jej powstania na stopie.


Dobór leczenia może zależeć także od współistnienia innych, niezwiązanych z cukrzycą chorób, stąd konieczna jest często indywidualizacja terapii. W zależności od wywiadu medycznego i wyników badań dodatkowych dobierane są poszczególne metody leczenia. Efektywny przebieg pierwszej wizyty zapewnia odpowiednie przygotowanie się do niej.
Co zabrać na pierwszą wizytę:
  • W miarę możliwości wyniki badań laboratoryjnych wykonane do 1 miesiąca przed wizytą: HbA1c%, kreatynina, GFR, INR, APTT, HBsAg, antyHCV.
  • Dzienniczek samokontroli poziomu cukru we krwi lub/i glukometr z zapisanymi wynikami pomiarów.
  • Karty informacyjne z pobytów w szpitalu.
  • RTG obu stóp (CD lub klisza, nie jest konieczny opis) wykonane do 14 dni przed wizytą.
  • Spis przyjmowanych leków.
  • 2 kule łokciowe (najlepiej model z oparciemo przedramię, dotyczy osób z raną lub stopą Charcota). Na czas leczenia zwykle stosowane jest pełne odciążenie stopy; w sytuacji braku możliwości sprawnego poruszania za pomocą kul łokciowych wskazane jest użycie wózka inwalidzkiego.
  • Na wizytę warto zgłosić się wraz z osobą towarzyszącą/opieką.
Opieka podiatryczna

Ośrodek NOVA zapewnia opiekę podiatryczną:
Opieka podiatryczna w ośrodku NOVA to profesjonalna opieka nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej. Podiatra wykonuje m.in. badanie w kierunku polineuropatii obwodowej, sprawdza ukrwienie stopy,  co pozwala na zdiagnozowanie przyczyny wystąpienia rany oraz określenie ryzyka jej powstania (dotyczy chorych bez owrzodzenia), a nastepnie ustala i koordynuje  przebieg leczenia w porozumieniu z lekarzem prowadzacym oraz zespołem pielęgniarskim.
Opieka pielęgniarska

Ośrodek NOVA zapewnia opiekę pielęgniarską:
Opieka pielęgniarska w ośrodku NOVA stanowi nierozerwalny element kompleksowego leczenia oraz zapobiegania stopie cukrzycowej.
Doświadczony zespół pielęgniarski szkoli Pacjentów oraz Ich Bliskich w zakresie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej oraz wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, m. in. usuwanie hiperkeratozy czy dobór specjalistycznych opatrunków. Zespół pielęgniarski przygotowuje  do właściwego postępowania z stopą w warunkach domowych.
Opieka podologiczna

Ośrodek  NOVA zapewnia opiekę podologiczną:
Prewencję pierwotną wtedy, gdy stopy są zagrożone powstaniem przewlekłego owrzodzenia, lecz do jego wytworzenia jeszcze nie doszło.

Prewencję wtórną, czyli usuwanie narastających tkanek hiperkeratotycznych tj. modzeli, odcisków.
 
Zaopatrzenie ortopedyczne
Oferujemy Państwu profesjonalny dobór obuwia oraz wykonanie indywidualnych wkładek ortopedycznych dla diabetyków.