O nas

Kompleksowe leczenie rany oraz profilaktykę w przypadku stopy wysokiego ryzyka wystąpienia owrzodzenia zapewnia
wykwalifikowany i doświadczony zespół.
W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, podiatra i podolodzy. Oferujemy również, poprzez współpracę z fizjoterapeutą, technikiem ortopedą,  pomoc
w doborze obuwia oraz  indywidualnych wkładek do butów po ukończeniu leczenia rany, a także w przypadku stopy wysokiego ryzyka wystąpienia owrzodzenia. Pracę zespołu koordynuje lekarz diabetolog.

Wykwalifikowany zespół

Dr. n.med. Teresa Koblik

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog

mgr Urszula Habdas

mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego


Współpracujemy