Publikacje
Stopa CharcotaStopa Charcota, neuroosteoartropatia Charcota, neuropatyczna osteoartropatia Charcota to zagadkowe schorzenie występujące obecnie w zasadzie jedynie u chorych z powikłaną cukrzycą.

Pomimo wielu lat badań nie udało się poznać w pełni przyczyn tej choroby, a zadziwiającym pozostaje fakt, że może dotyczyć ona także osób ze stosunkowo dobrymi wynikami badań i dobrze leczoną cukrzycą. W każdym przypadku zaczerwienienia, ocieplenia, obrzęku jednej ze stóp (podudzia), któremu może towarzyszyć niewielki ból konieczne jest zgłoszenie się do lekarza i wykluczenie tego schorzenia, które może być mylone także z innymi, podobnie przebiegającymi chorobami.

Wczesne odciążenie odgrywa w leczeniu stopy Charcota kluczową rolę i może zapobiec trwałym deformacjom oraz utracie funkcjonalności kończyny.

Złotym standardem pozostaje wykonanie odpowiednio dobranej, niezdejmowalnej „łuski pełnokontaktowej” na  chorą kończynę, z ang. Total Contact Cast.

W ośrodku NOVA specjaliści pomogą w ocenie ryzyka wystąpienia tego schorzenia, a w razie konieczności zapewnią właściwą i szybką diagnostykę oraz skuteczne leczenie.
2019-03-13
  / Opracował: Sebastian Borys, diabetolog