Publikacje
Nowe Zalecenia Kliniczne Międzynarodowej Grupy Roboczej
dla Stopy Cukrzycowej (IWGDF)Niedawno, 25. maja zakończyło się w Hadze, w Holandii 4-dniowe, międzynarodowe sympozjum poświęcone stopie cukrzycowej. Jest to największa i najbardziej prestiżowa na świecie, cykliczna konferencja medyczna dedykowana temu zagadnieniu. Forum najwybitniejszych specjalistów z branży medycznej oraz naukowców zainteresowanych diagnostyką i leczeniem zespołu stopy cukrzycowej. W ostatnim dniu konferencji zaprezentowano uaktualnione wytyczne IWGDF (International Working Group on Diabetic Foot) postępowania w zespole stopy cukrzycowej, które pozostają najbardziej rozbudowanym, opartym jedynie na faktach (evidence-based medicine; EBM), opracowanym w ciągu ostatnich 4-lat przez grono najwybitniejszych światowych ekspertów na zasadzie non-profit (bez wynagrodzenia) oraz bez współpracy ze sponsorami i producentami branży farmaceutycznej dokumentem. W sympozjum wzięli udział także specjaliści z naszego ośrodka NOVA. Liczymy, że szeroki dostęp do uaktualnionej wiedzy pozwoli zmniejszyć liczbę niepotrzebnych amputacji!

Zapraszamy profesjonalistów do odwiedzenia strony IWGDF i zapoznania się z uaktualnionymi zaleceniami:
2019-06-11
  / Opracował: Sebastian Borys, diabetolog