Publikacje
55. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą za nami!  
We wrześniu  w Hiszpanii odbyła się kolejna edycja, już 55., zjazdu EASD. Podczas kilku dni wydarzenia poruszone zostały najbardziej istotne zagadnienia z zakresu diabetologii i badań nad cukrzycą.

EASD (European Association for the Study of Diabetes), czyli Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą zorganizowało w Barcelonie międzynarodową konferencję poświęconą cukrzycy oraz związanych z nią powikłań. 55. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą odbył się 16-20 września. Jest to jeden z największych i najbardziej prestiżowych na świecie kongresów naukowych poświęconych temu zagadnieniu. Wydarzenie to stanowi spotkanie najwybitniejszych specjalistów z branży medycznej oraz naukowców z całego świata, których zainteresowania dotyczą diagnostyki i leczenia cukrzycy, a także jej powikłań.

Podczas zjazdu zaprezentowano m.in. wyniki przeprowadzonych badań nad korzystnymi mechanizmami działania terapii podciśnieniowej (NPWT – negative pressure wounf therapy) w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej. Badania te wykonano w Katedrze i Klinice Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

W sympozjum wzięli udział także specjaliści z krakowskiego ośrodka NOVA.
"Takie spotkania są bardzo ważne w ramach rozwoju dalszych działań dotyczących diagnostyki i leczenia chorych na cukrzycę. Ostatnich kilka lat bardzo mocno wpłynęło na dość dynamiczny rozwój diabetologii. Dlatego dzielnie się wiedzą i analizowanie jej w tym zakresie powinno być istotne dla wszystkich specjalistów, którzy się nią zajmują" – mówi Sebastian Borys, diabetolog z ośrodka NOVA.

Więcej informacji kongresie EASD 2019, a także przyszłorocznej edycji można uzyskać na stronie wydarzenia.
2019-10-08
  / Nova